Om LKC

Koloniföreningarna i Lunds kommun har en paraplyorganisation som heter Lunds Kolonisters Centralförening – LKC. Den skall ta tillvara föreningarnas gemensamma intressen.

Medlemsavgifter 2017.

Biodlingskurs anmälan