Om LKC

Koloniföreningarna i Lunds kommun har en paraplyorganisation som heter Lunds Kolonisters Centralförening – LKC. Den skall ta tillvara föreningarnas gemensamma intressen.
Mailadresser till:  ordförande      styrelsen      valberedningen

Beskärning av träd och buskar

Bra att veta mars-april

Intresseanmälan till Lübeck

Bindande anmälan för resan till Lübeck
Information om resan till Lübeck
Aktuell information LKC

Uppsägningsförfarande

Samrådsdokument Källby

Samrådsdokument Solhällan