Enkät angående stadsodling i Lund

Hej! Jag skriver en masteruppsats för Sveriges Lantbruksuniversitet som fokuserar på stadsodlares lärande och kunskap, detta med fokus på bland annat stadsodlare i Lund. 

Enkäten består av 4 delar och tar ca 10–15 minuter, frågorna kretsar kring odlarnas egna uppfattning.

Enkäten är gjord i Google Formulär och hittas här: 

https://docs.google.com/forms/d/1nalWC_-eg-a-P9H9zcreMVnLMDRYCu_0zEuIFfGZ3XI/edit

Med Vänliga Hälsningar

Evelina Tarvainen