Styrelse

Ordförande: Jessica Glimberg.
Mobil: 0704-962597
Jessica.glimberg@me.com

Sekreterare: Jenny Hallström

Vice ordförande: Emmy B Lindskog

Kassör Lars-Erik Nilsson

Mobil: 0703-391177
larserik.nilsson@live.se

Ledamot: Lena Törngren

Suppleant: Charlotta Wälsäter

Suppleant: Carolina Martinez

Adjungerad hemsideansvarig: Conny Obrell

Valberedning

Maria Gebre Medhin

Martin Martinez

Emma Fredriksson

Revision
Even Karlsson (sammankallande)
Marie Lindblad

Revisorsuppleanter
Claes Hall
Birgitta Edling