Styrelse

Ordförande: Jessica Glimberg.
Mobil: 0704-962597

Sekreterare: Pia Ukkonen

Vice ordförande: Emmy B Lindskog

Kassör Lars-Erik Nilsson

Ledamot: Lena Törngren

Suppleant: Mats Castor

Suppleant: Karl Mårtensson

Adjungerad hemsideansvarig: Conny Obrell

Valberedning
Bengt Larsson

Revision
Christer Särnstrand (sammankallande)
Even Karlsson