Presentation av koloniföreningar

Instruktion för presentation av koloniförening

LKC:s styrelse har beslutat att varje koloniförening, ansluten till LKC, skall presentera sig på vår hemsida. Presentationen skall väcka nyfikenhet att surfa vidare till de olika föreningarnas hemsidor.

Vi vill att samtliga föreningar följer mallen, som bifogas, så att grunddesignen är lika för alla presentationer. Skriv ned följande i ett mail tillsammans med fyra bilder.

Namn på Koloniföreningen.
Adress till koloniföreningen.
Kontakt och information med uppgifter om:
Hemsidesadress till er förening
E-postadress
Organisationsnummer

Vidare skriver ni fritt under de fyra rubrikerna
Fakta om området
Hur hittar man hit
Övrig information
Vad utmärker området

Maila texterna och de fyra bilderna till:

conny.obrell@gmail.com
Tack på förhand

Conny Obrell
Mobil: 070 7212232

Presentationsmall klicka här